تبلیغات
حسابداری بازرگانی - دانلود نرم افزار حساب داری صندوق قرض الحسنه فامیلی آسان حساب

AsanHesab_Cash.jpg 

صندوق های قرض الحسنه فامیلی دیرپای مردمی، متشكل از اعضای خانواده و فامیل، ساكنان محله ها، صندوق های كارمندی و كارگری و هیئت های محلی به عنوان یك پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع كلید كارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها كاغذبازی های متداول، معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل كار در منابع رسمی پولی را ندارند. مضاف اینكه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد اینگونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند كه در معنای لغوی كلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه غیر آن در چارچوب ارتباط نیكو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با دیگران و در نهایت واپس دادن آن.
صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شركت نواندیشان نصف جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و كلیه حقوق معنوی آن برای پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.
هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را انجام می دهد كه هر یك در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا یادآوری موارد كلی در این رابطه مفید می باشد.


1- در ابتدا اطلاعات كلیه اعضاء بهمراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.
2- هر یك از اعضاء بطور ماهیانه مبلغی ثابتی را به پس انداز خود اضافه می كنند.
3- وامی كه به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق كسر می گردد و دریافت كننده ، مبلغ وام و كارمزد را بدهكار می شود.
4- برای پرداخت اقساط وام و كارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.
5- مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.
6- هزینه های ثبت شده نیز از موجودی كسر می گردد.
7- از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.
8- بهتر است گزارش صندوق در محدوده یك ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.
8- خروج از فرم نه تنها با كلیك كردن روی كلید 'خروج'  قابل انجام است بلكه از طریق صفحه كلید بصورت  خ+Alt نیز امكان پذیر می باشد. همینطور  ی+Alt برای ویرایش و ح+Alt  برای حذف قابل دسترس است.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب :

ثبت اطلاعات اعضاء:

این فرم كه بوسیله كلید F5 نیز قابل دسترسی سریع می باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد.
اطلاعات پایه اعضاء ( شامل : شماره عضویت ، تاریخ عضویت ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات شناسنامه ای ، پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید كافیست دكمه ویرایش را انتخاب نموده و مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف كرد. عملیات فیلتركردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یك عنوان خاص در نام خانوادگی نیز از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب نام خانوادگی ، شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را نتنها میتوان بصورت دستی اصلاح نمود بلكه این امكان بصورت خودكار وجود دارد تا پس از دریافت وام ، فرد دریافت كننده به انتهای نوبت انتقال یابد.
شایان ذكر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.
واریز ماهیانه اعضاء:
در این فرم كه از طریق كلید F6 نیز قابل دسترسی است مبالغی كه اعضاء بطور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می كنند ، ثبت می شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه ، قسط وام ، كارمزد وام دریافتی ، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولاً مجموع مبالغ فوق بصورت یكجا طی تاریخ و مدرك مربوطه پرداخت می شود.
در عین حال كه كلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود ، باید مد نظر داشت كه در واقع مبلغ كارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.
همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات جدید با انتخاب كلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یك از سطرها را حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را رویت نمود.
پرداخت وام:
اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با كلید F7 نیز قابل دسترسی سریع است.
پس از انتخاب عضوی كه وام را دریافت می كند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت ، مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود كه با این عملیات مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.
در ادامه درصد كارمزد و مبلغ كارمزد نیز ثبت می شود كه جزء درآمدهای قابل حصول می باشد كه اصلاً دریافت كننده وام آنرا با اولین قسط پرداخت می كنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء نیز با تایید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق كسر می گردد.
پرداخت مساعده:
در این برنامه امكانی ایجاد شده است كه بتوان به اعضائی كه دچار مشكل شده اند مبالغی بصورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.
مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق كسر گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم امكاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آنرا بوسیله كلید F8 به سرعت اجرا نمود.
پرداخت هزینه ها:
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با كلید F9 نیز قابل دسترسی سریع می باشد.
همانند فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی كلید 'ویرایش' كلیك نمود و هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت كرد. همچنین باید مدنظر داشت كه مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق كسر می گردد.
گزارشهای صندوق:
این فرم از طریق كلید F10 قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.
گزارش گردش صندوق:
 با این كلید نه تنها می توان گردش كلیه مبالغ واریزی و برداشتی را رویت نمود بلكه این امكان وجود دارد تا با وارد كردن محدوده تاریخ ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش كرد.
گزارش حساب اعضاء : این گزارش برای این طراحی شده تا بتوان در هر زمان صورتحسابی از كلیه عملیات مالی یكی از اعضاء را به وی ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز كاملاً مشخص می گردد.
انجام قرعه كشی:
تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را از طریق قرعه كشی بین اعضاء تقسیم كنند و این قرعه كشی باید به نحوی براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود برنامه قرعه كشی را انجام داده و جایزه هر یك از برندگان مشخص شود.
تهیه فایل پشتیبان:
تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.
در پوشه برنامه یك پوشه بنام Backup وجود دارد كه فایل های پشتیبان بصورت خودكار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشه Tools نیز مورد نیاز می باشد.
 با انتخاب كلید فایل پشتیبان برنامه یك نسخه فشرده شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی كه تاریخ روز در امتداد نام آن می باشد ( Cash_Data871018.rar ) در پوشه مربوطه ذخیره می كندو پس از آن فرمی باز می شود تا این امكان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را در محلی دیگر نیز ذخیره كنید.

تنظیمات برنامه:
تنظیمات كلی برنامه در این قسمت انجام می شود
1- ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
2- تعیین رمز ورود برنامه: شخصی كه قصد دارد وارد برنامه شود باید این كد را بداند.
بصورت پیش فرض كد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن كلید CTRL را فشرد.

قابل نصب بر روی ویندوز های بالاتر از ویندوز XP لازم به ذكر است شما برای اجرای برنامه به نرم افزار Microsoft Office Access 2003 احتیاج دارید كه با نصب نرم افزار Microsoft Office 2003 میتوانید از برنامه استفاده نمایید.

توجه: رمز ورود به برنامه 1 میباشد.

لینک دانلود مستقیم: Download

 ارزش: 100.000 تومان
 
 پسورد فایل زیپ : www.binahayat.net 
 سایت سازنده
 لینک منبع

نوع مطلب : دانلود نرم افزارهای حسابداری،
برچسب ها :
حسابداری بازرگانی
سوالات.برنامه ها.مطیها و... مربوط به حسابداری فقط در اینجا!!!!!!
درباره وبلاگ

باسلام خدمت شما دوستان گل من پوریا عباسی دانشجوی رشته حسابداری بازرگانی آموزشکده شهید بهشتی هستم واین وبلاگ برای انجام صرف وقت خود در محیط اینترنت استارت شده است . تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که این وبلاگ را انتخاب کردید
********************************
درضمن یادآوری میشود که منبع فایل ها ذکر شده است.
********************************
با سپاس فراوان مدیریت وبلاگ : پوریا عباسی

مدیر وبلاگ : پوریا عباسی
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :